Örebros bästa cityshopping!

Vågen Gallerian och Krämaren 

Vågen Gallerian och Krämaren kamerabevakas med inspelning av rörlig bild i syfte att förhindra, upptäcka och utreda olyckor och brott, upprätthålla säkerhet och trygghet, verifiera händelseförlopp samt upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse.

Bevakningen sker även för att säkerställa utrymningssäkerheten inom fastigheten samt för att snabbt kunna ingripa vid incidenter. Inspelning sker med både fasta kameror och med kroppskameror som tar upp bild och ljud. Inspelat material sparas i 28 dagar. Alecta Fastigheter AB, org nr 559103-4086, är personuppgiftsansvarig.

 

Mer information om vår kamerabevakning, lagring av inspelat material och om hur du kan tillvarata dina rättigheter finner du på www.alecta.se

Har du frågor gällande vår hantering, vänligen kontaktas oss via mejl på: kontakt@alectafastigheter.se

 

Amio Park: 

Mer information om Aimo Parks kamerabevakning i våra garage finner du här: www.aimopark.se

 

Avarn Security

Mer information om Avarns Securitys kroppsburna kameror finner du här: www.avarnsecurity.se

 

Securitas

Mer information om Securitas kroppsburna kameror finner du här: www.securitas.se

 

Polismyndigheten

Mer information om polisens kamerabevakning av Örebro hittar du här: www.polisen.se

 

Regler kring trivsel och trygghet

Läs mer om galleriornas regler kring trivsel och trygghet här: www.vagenochkramaren.se/regler/