Örebros bästa cityshopping!

Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på vagenochkramaren.se, samt på Vågen & Krämarens Facebook-sida och Instagram-sida.

Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

Ansvarig för tävlingen är: Newsec Property Asset Management Sweden AB , Nygatan 32, Örebro, 556348-0283Nedan kallat Newsec.

För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, acceptera reglerna för tävlingen, samt fyllt 18 år vid tävlingens slut. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor.

Newsec ansvarar ej för eventuell vinstskatt.

Tävlingen är inte öppen för anställda hos Newsec.

Newsec förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Newsec får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

Newsec tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Newsec. Newsec tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Newsec beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Vid misstanke om fusk i något avseende äger Newsec rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklaga.

Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Newsec. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Vinnaren kommer att kontaktas via mail eller DM efter slutdatum av tävling och kan därefter tillkännages via Vågen & Krämarens Facebook-sida efter detta. Newsec kommer att försöka nå vinnaren högst 3 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Newsec rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer eventuellt också att med för- och efternamn publiceras på Vågen & Krämarens hemsida, facebook-sida och Instagram-sida.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Newsec. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Newsec får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Newsec normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Newsec förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.